Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelwijze die zich richt op stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat ten gevolge van een ziekte of aandoening. Deze stoornissen kunnen zeer verschillend van aard zijn en een grote verscheidenheid aan problemen geven. In de behandeling zal daarom altijd worden bekeken welke methode de voorkeur heeft bij een bepaalde aandoening van de patiënt.

 

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut aan de hand van een gesprek-anamnese uw klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Uit deze gegevens stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op, zodat het doel voor beiden duidelijk is en de behandeling kan beginnen. Dit is maatwerk.

 

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat hoeft in principe niet meer. Zo komt u direct bij de Specialist in Bewegen terecht. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.