Visie

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk,de intake, wordt aan de hand van een anamnese en onderzoek de diagnose gesteld en wordt besproken wat de oorzaken van het probleem zijn. Hierna wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld, waarbij de doelen bepaald worden, welke therapie het beste is en wat de patiënt kan verwachten van de behandeling. Dit is maatwerk.

 

Fysiotherapie Houtwijk vindt het belangrijk dat de patiënt weet wat er aan de hand is en waarom er voor een bepaalde therapie wordt gekozen.

 

Het is belangrijk dat de patient ervaart wat er wel en niet kan tijdens het dagelijks functioneren. Op deze wijze kan de belastbaarheid bepaald worden en kan het specifieke behandel-oefen-trainingsprogramma aangeboden worden. Regelmatig wordt er geëvalueerd met behulp van verschillende testen om te beoordelen of de te verwachte doelen worden gehaald.